Icon Box


{Theme} have four types of icon boxes.

Icon box version 1

 

HTML markup

 

Screenshot

Icon box 1

Icon box 1

Icon box version 2

 

HTML markup

 

Screenshot

Icon box 2

Icon box 2

Icon box version 3

 

HTML markup

 

Screenshot

Icon box 3

Icon box 3

Icon box version 4

 

HTML markup

 

Screenshot

Icon box 4

Icon box 4